Aktualności

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023 DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH W MIEŚCIE MYSŁOWICE

Szanowni Państwo,
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami
dotyczącymi rekrutacji do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Mysłowice
na rok szkolny 2022/2023.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023
zostały określone Zarządzeniem Nr 31/22 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 28 stycznia 2022 r.
w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli publicznych
prowadzonych przez Gminę Miasto Mysłowice (Załącznik nr 1).

System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru określone art. 131 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.)
oraz Uchwałą Nr XXXIII/488/17 Rady Miasta Mysłowice z dnia 23 lutego 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego dzieci
do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Mysłowice (Załącznik nr 2),
z późniejszymi zmianami (Załącznik nr 3).

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji.
Rodzice/ Opiekunowie prawni składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

W przypadku, gdy Rodzic/ Opiekun prawny nie złoży deklaracji w ww. terminie,
dziecko traci status kontynuującego wychowanie przedszkolne.
W tej sytuacji, aby dziecko nadal realizowało wychowanie przedszkolne
konieczne będzie wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym i złożenie wniosku.

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolach
prowadzone jest na wniosek Rodzica/ Opiekuna prawnego za pomocą systemu elektronicznego
i rozpocznie się 1 marca 2022 r.
Formularz wniosku będzie dostępny w dniu 1 marca 2022 r. pod adresem www.myslowice.przedszkola.vnabor.pl,
gdzie Rodzice/Opiekunowie prawni będą mogli zapoznać się z ofertą każdego przedszkola.
Poniżej publikujemy terminy rekrutacji do przedszkoli i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
na rok szkolny 2022/2023 oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów .
Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego
Kryteria ustawowe pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego,
mające jednakową wartość, zawarte w art. 131 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe (t. j. : Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.):

1) wielodzietność rodziny kandydata - sposób udokumentowania: „Oświadczenie o wielodzietności rodziny”;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
- sposób udokumentowania: „Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka”;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego – postępowania uzupełniającego:
Zapraszamy do wysłuchania życzeń od Mysłowickich dzieci:
https://www.facebook.com/watch/?v=451849533166946&ref=sharing
WAŻNE!
Drodzy Rodzice, w związku z kolejnym przypadkiem Covid 19 w placówce
i pozytywną opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
 cała placówka przechodzi na nauczanie zdalne
od 1 do 10 grudnia.
WAŻNE!

W związku z pozytywną opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
cała placówka od 1-6.12 (włącznie) przechodzi na nauczanie zdalne.
W związku z powyższym prosimy o nieprzyprowadzanie dzieci w tych dniach.
Nauczyciele poszczególnych grup wzorem roku poprzedniego
będą przesyłali zadania do realizacji dla dzieci uzgodnią drogą kontaktu.
Szanowni Państwo,
uprzejmie prosimy o czytanie komunikatów wywieszanych przez nauczycieli poszczególnych grup
na tablicach informacyjnych w szatni lub na ogólnej tablicy ogłoszeń.
W sprawach dotyczących państwa dzieci,
prosimy o kontakt z nauczycielami prowadzącymi grupę,
poprzez numer telefonu placówki: 32 2222 672.

Pobierz Plik:

(obowizek_informacyjny_bip.pdf)

Copyright ©2017 Przedszkole nr 5 Mysłowice, All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 2438
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem