Profilaktyka koronawirusa

Drodzy Rodzice...

Dyrektor Przedszkola nr 5 informuje, że zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Mysłowice
oraz Organu Prowadzącego placówki przedszkolne w naszym mieście zostają zamknięte do 24.05.2020.

Poniżej wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego
dotyczące organizacji pracy przedszkola
wydane na podstawie Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
O wszelkich decyzjach oraz procedurach będziemy Państwa informować na bieżąco.

https://dokumenty.men.gov.pl/Wytyczne_GIS_zlobki_przedszkol…
https://www.facebook.com/myslowice.lubie.to/posts/2788475334534625
https://gis.gov.pl/…/Wytyczne-dla-przedszkoli-oddzia%c5%82%…
https://www.gov.pl/web/edukacja/wiadomosci
Nowe rozwiązania ułatwiające prowadzenie nauki na odległość – nowelizacja przepisów 26.03.2020

Możliwość bezpłatnego użyczenia uczniom i nauczycielom sprzętu przez samorząd do kształcenia na odległość, decyzje rady pedagogicznej podejmowane zdalnie, zmiany w organizacji olimpiad, konkursów i turniejów, możliwość składania dokumentów zdalnie czy ogłaszania wyników rekrutacji na stronach internetowych szkół – to najistotniejsze zmiany zawarte w nowelizacji rozporządzenia MEN.

 Doprecyzowanie sposobu realizacji zadań szkół i placówek
Wprowadzone zmiany wynikają z potrzeby doprecyzowania sposobu realizacji zadań szkół i placówek oświatowych w okresie czasowego ograniczenia ich funkcjonowania.
Nowelizacja dotyczy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. poz. 493).
Samorząd może bezpłatnie użyczyć sprzęt uczniom i nauczycielom Organ prowadzący szkołę może uczniom i nauczycielom użyczyć bezpłatnie, na zasadzie umowy cywilnej, sprzęt niezbędny do kształcenia na odległość. Do realizacji tego zadania organ prowadzący może upoważnić dyrektora szkoły. Rada pedagogiczna może podejmować decyzję zdalnie Rady pedagogiczne w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek mogą podejmować decyzje zdalnie, za pomocą różnych środków komunikacji elektronicznej.
W przypadku kolegialnych organów jednostek systemu oświaty możliwa jest praca w trybie obiegowym. Z zaznaczeniem, że wszystkie podjęte decyzje muszą być utrwalone w formie protokołu, adnotacji lub w inny sposób. Te rozwiązania pozwolą na realizację kompetencji rady pedagogicznej np. w zakresie opiniowania organizacji pracy szkoły lub placówki, czy uchwalania zmian statutu bez obecności nauczycieli w szkole. Przepis ten daje również możliwość wykorzystania środków komunikacji elektronicznej w podejmowanych przez dyrektora czynnościach związanych z przygotowaniem arkuszy organizacji szkoły. Wyniki rekrutacji mogą być przekazywane i publikowane zdalnie Rodzice, uczniowie i absolwenci mogą składać wnioski oraz inne dokumenty zdalnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w tym m.in. te w zakresie odwoławczego postępowania rekrutacyjnego.
Zasady składania wniosków ustala dyrektor danej jednostki. Wyniki rekrutacji w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych mogą być podane do publicznej wiadomości także na stronach internetowych szkół czy placówek. Zmiany w przeprowadzaniu olimpiad przedmiotowych, turniejów i konkursów Dajemy możliwość zmian w regulaminach konkursów przedmiotowych.
Zmiany te mogą dotyczyć w szczególności liczby stopni konkursu oraz warunków uzyskiwania wyróżnień, a także tytułów laureata lub finalisty konkursu. Ponadto kurator oświaty został zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia uczestników o wprowadzonych zmianach.
W roku szkolnym 2019/2020 olimpiady i turnieje są organizowane jako dwustopniowe lub trójstopniowe zawody wiedzy. W olimpiadach i turniejach dwuetapowych nie będą wyłaniani laureaci, a jedynie finaliści – finalistami zostają uczestnicy zakwalifikowani do zawodów trzeciego stopnia.
Olimpiady i turnieje, w których przed dniem 12 marca 2020 r. przeprowadzono etap III lub część etapu III, wyłaniają finalistów i laureatów. W związku z tym organizatorzy olimpiad i turniejów wprowadzą stosowne zmiany w regulaminach tych olimpiad i turniejów
Zmiany w konkursach na dyrektora szkoły czy placówki W czasie zawieszenia zajęć w szkołach i placówkach organy prowadzące nie mogą ogłaszać i przeprowadzać konkursów na dyrektora tych jednostek. W przypadku gdy zostały one ogłoszone przed 26 marca 2020 r. i nie zostały zakończone, organy prowadzące mają obowiązek unieważnić te postępowania. Gdy istnieje konieczność obsadzenia stanowiska dyrektora jednostki, organ prowadzący ma powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora wicedyrektorowi, a gdy nie ma wicedyrektora – nauczycielowi zatrudnionemu w tej jednostce na okres do 31 sierpnia 2020 r. W sytuacji gdy organ prowadzący przed 26 marca 2020 r. powierzył już pełnienie obowiązków dyrektora wicedyrektorowi, a w jednostkach, w których nie ma wicedyrektora – nauczycielowi tej jednostki, będzie miał możliwość przedłużenia powierzenia pełnienia tych obowiązków na okres do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Rozporządzenie weszło w życie 25 marca 2020 r. Departament Informacji i Promocji Ministerstwo Edukacji Narodowej
WIĘCEJ INFORMACJI:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU!!! 
 
Przekazujemy informacje działań i decyzji Rządu Polskiego na czas epidemii koronawirusa 

Dlaczego w szkołach, przedszkolach, żłobkach i na uczelniach zawieszane są zajęcia? 
Działamy zapobiegająco i profilaktycznie. 
Dzięki takim działaniom ograniczymy w Polsce duże skupiska ludzi. 
 Im mniej ludzi w jednym miejscu, tym mniejsze szanse na szybkie rozprzestrzenianie się koronawirusa lub innych wirusów. 
 Stąd decyzja o ograniczeniu miejsc pełnych ludzi, żebyśmy mogli działać zapobiegawczo. 

 Na jakiej podstawie zawieszone są zajęcia? 
 Dzięki tzw. specustawie - specjalnej ustawie dotyczącej szczególnych rozwiązań w walce z epidemią koronawirusa. 
 Dzięki tej ustawie rodzicom dzieci w wieku do lat 8, 
będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia 
żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego. 

 Na jaki okres są zawieszone zajęcia? 
 Od 12 marca do 25 marca 2020 r., 
z czego pierwsze dwa dni (czwartek i piątek, 12-13 marca) to okres przejściowy. 
 W okresie przejściowym nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie zajęcia opiekuńcze. 
 Poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni. 
 Od poniedziałku, 16 marca br. zajęcia zostają zawieszone. Uczniowie nie przychodzą do przedszkola, szkoły, placówki oświatowej. 

 Dodatkowy zasiłek opiekuńczy Dzięki tzw. specustawie 
(specjalnej ustawie dotyczącej szczególnych rozwiązań w walce z epidemią koronawirusa) 
 rodzicom dzieci w wieku do lat 8, będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia 
żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego. 
 Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, 
którzy: opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia, są objęci ubezpieczeniem chorobowym. 

 Czy okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego wlicza się do limitu 60 dni? 
 Nie. Okresu wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego (14 dni) nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni, 
 które przysługują na opiekę nad chorym dzieckiem do lat 14. 

 Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy? 
 Wystarczy złożyć oświadczenie do swojego pracodawcy. 
 Wzór oświadczenia można pobrać na stronie internetowej ZUS 
www.zus.pl 
 Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. 

 Więcej informacji dostępne na stronie rządowej: 
https://www.gov.pl/web/koronawirus/zawieszenie-zajec
Copyright ©2017 Przedszkole nr 5 Mysłowice, All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 2439
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem