„Moja śnieżynka” 
 KONKURS PLASTYCZNO - PRZESTRZENNY 

 Organizator: Przedszkole nr 5 w Mysłowicach. 

Cele konkursu: 
- rozbudzanie wyobraźni i kreatywnego myślenia; 
- rozwijanie twórczej aktywności plastyczno-przestrzennej; 
- budzenie zainteresowań przyrodniczych

Regulamin konkursu: 
1. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci przedszkolnych, prace indywidualne (prace zbiorowe nie będą uwzględniane). 
2. Technika prac; przestrzenna. 
3. Każda praca powinna mieć umieszczoną na osobnej kartce metryczkę; imię i nazwisko dziecka, wiek, pełną nazwę przedszkola i adres, numer telefonu, e-mail, oraz imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego została wykonana praca. 
4. Ilość prac: maksymalnie 4 prace z jednej placówki. 
5. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów i przyzna nagrody za I, II, III miejsce. 
6. Kryteria oceny: samodzielność wykonania pracy (najważniejsze kryterium), walory estetyczne, pomysłowość, oryginalność,  dobór techniki, zgodność z tematem. 
7. Prace prosimy przesłać do dnia  16.12.2022 roku (decyduje data stempla pocztowego) 
na adres: Przedszkole nr 5 w Mysłowicach Armii Krajowej 28 41-400 Mysłowice 
z dopiskiem ,,Moja śnieżynka” Lub dostarczyć osobiście do placówki. 
8. Rozstrzygnięcie konkursu  odbędzie się 09.01.2023 roku. 
Lista nagrodzonych zostanie opublikowana na stronie przedszkola: 
http://www.przedszkolena5.edu.pl/ oraz na stronie Facebook. 
9. Nagrody i dyplomy dla laureatów będą do odbioru w placówce przedszkola. 
10. Wszystkie dzieci otrzymają dyplomy za udział w konkursie, nauczyciele otrzymają podziękowania, które zostaną przesłane drogą e-mail. 
11. Nadesłanych prac nie zwracamy, przechodzą na własność organizatora. Zastrzegamy sobie prawo do ich  wykorzystywania w celu promocji konkursu. 
12. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zgodą na publikację danych osobowych. 
(patrz wzór załączników, które należy dołączyć do pracy). 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. 
Organizatorzy konkursu: Paulina Kamela i Aleksandra Kłos 

 Wzór metryczki 
Imię i nazwisko dziecka............................................................................................................. Wiek dziecka............................................................................................................................. 
Imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem, którego została wykonana praca ................................................................................................................................................... 
Nazwa placówki............................................................................................................. Nr telefonu placówki................................................................................................................. 
Adres mailowy placówki/nauczyciela.......................................................................................

Załącznik nr 1  
OŚWIADCZENIE RODZICA/ PRAWNEGO OPIEKUNA (wypełnić drukowanymi literami)  
Imię i nazwisko dziecka: ....................................................................................................................................................   
Nazwa i adres placówki: .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. 
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w KONKURSIE MIASTOWYM pt. „Moja śnieżynka " organizowanym przez Przedszkole nr 5 w Mysłowicach, na publikację danych na stronie internetowej placówki, oraz wykorzystanie prac na stronie internetowej i na wystawie w budynku przedszkola. Jestem świadoma/my, że zgoda jest dobrowolna i mogę ją wycofać w dowolnym czasie, co będzie skutkowało niemożliwością przystąpienia mojego dziecka do udziału w konkursie lub jej ocenianie i wynagradzanie przez organizatora.   
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu. 
................................................................................................................................................... 
(Miejscowość, data, czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna) 
 
Załącznik nr 2 
ZGODA NAUCZYCIELA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH    
Ja .................................................................................................... wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikację przez organizatora konkursu ( Przedszkole nr 5 w Mysłowicach) moich danych osobowych (imię, nazwisko) w celach wynikających z organizacji konkursu pt. "Moja śnieżynka", zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000). Jestem świadoma/my, że zgoda jest dobrowolna i mogę ją wycofać w dowolnym czasie, co będzie skutkowało niemożliwością przystąpienia mojego dziecka do udziału w konkursie lub jej ocenianie i wynagradzanie przez organizatora.   
........................................................................ ................................................................ 
Miejscowość, data Czytelny podpis nauczyciela
Miło nam ogłosić wyniki ogólnopolskiego konkursu plastycznego pt. "Barwy jesieni" organizowanego przez nasze przedszkole 🍁🍂🍄.

W konkursie wzięło udział 167 placówek przedszkolnych.
Otrzymaliśmy aż 289 przepięknych prac od dzieci z całej Polski❗

A oto wyniki:
Kategoria 3/4- latki
I miejsce: Marcelina Harasim, l. 4 z Przedszkola Sióstr Urszulanek SJK w Lublinie
II miejsce: Michalina Tomana, l. 3 z Samorządowego Przedszkola nr 33 w Krakowie
III miejsce: Anna Szatan, l. 3 z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Bulowicach

Kategoria 5/6-latki
I miejsce: Barbara Rębisz, l. 5 z SP w Cycowie (Punkt Przedszkolny)
II miejsce: Magdalena Polka, l. 6 z Oddziału Przedszkolnego przy SP w Krokocicach
III miejsce: Antonina Imiołek, l. 6 z Samorządowego Przedszkola nr 113 w Krakowie

Dodatkowo przyznano dwa wyróżnienia, po jednym w każdej kategorii wiekowej.
Otrzymują je: Maja Jamka, l. 4 z Przedszkola przy ZSP w Dłutowie
oraz Joanna Waligórska, l. 5 z Przedszkola Publicznego w Kątach Wrocławskich.

Serdecznie gratulujemy!!!👏👏👏 Dziękujemy za tak liczny udział w konkursie👍🙂.
Poniżej prezentujemy niektóre prace konkursowe.
Liczba odwiedzin: 224
Copyright ©2017
Przedszkole nr 5 Mysłowice,
All Rights Reserved.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem